top of page

Emîrül Mü'minîne itaatın vücûbu hakkında 40 Hadis

Yûsuf bin İsmâîl en-Nebhânî

Dâru'l Hilâfetil Aliyye Medresesi

 

II. Abdulhamid Han döneminde Beyrut Hukuk Mahkemesi’nin kadısı olan Yûsuf bin İsmâil en-Nebhânî’nin yazdığı elinizdeki risale, halifeye itaatin vücûbiyeti hakkında vârid olan 40 hadisten müteşekkildir.

 

Hicrî 1312 / miladi 1894’de Beyrut’ta el-Matba‘atu’l-Edebiyye’de basılan kitaptaki hadisler müellifin ifadesine göre “çoğunluğu sahih ve hasen” hadislerden oluşmaktadır.

 

Ürün Özellikleri:

Basım Yılı: 2020

Basım Yeri: İstanbul

Dili: Türkçe

Ebat: 13,5 x 19,5 cm 

Sayfa Sayısı: 64

Emîrül Mü'minîne itaatın Vücûbu Hakkında 40 Hadis - Yûsuf bin İsmâîl en-Nebhânî

Artikelnummer: B0028
3,50 €Preis
    PayPal ButtonPayPal Button
    bottom of page