top of page

Ürün Özellikleri

 • Basım Yılı:2020
 • Basım Yeri:İstanbul
 • Baskı:1
 • Sayfa Sayısı:100
 • Kağıt Türü:Kuşe Kağıt
 • Ebat:A4
 • Dil:Türkçe
 • Cilt Durumu:Karton Kapak

 

 

HİLÂFET TAKVİMİ

TAKDİM RİSÂLESİ

 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…

Hamd alemlerin Rabbi olan Allaha mahsustur ki, yerleri ve gökleri yarattığında ayların sayısını 12 olarak yaratmış ve bizleri dünyada halifeler kılmıştır.

Salât ve selam O’nun son elçisi, bizim de tek örnek ve önderimiz olan Hz. Muhammed ve O’nun ehli beyt ve ashabı üzerine olsun ki, onlar Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in vefatından sonra hilafet üzere karar kılıp, bu yolda mücadele vermişlerdir.

Onlar ki Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) ile birlikte Mekke’den Medine’ye hicret ederek devlet-i aliyye’yi kurmuşlardır. Bu o kadar büyük bir olaydır ki, Müslümanlar hicretin 17. senesinde Hz. Ali’nin tavsiyesi ve Hz. Ömer’in kararı ile bu olayı takvim başlangıcı olarak kabul etmişlerdir.

Çünkü hicret olayı, aynı zamanda İslam devletinin, Medine devletinin de kuruluşu idi. Takvim başlangıcı, devletin de başlangıcı idi. Bizler de “Dârul Hilâfetil Aliyye Medresesi” olarak bu şuuru tekrar ihya etmek için bu hicri takvimimize “Hilafet Takvimi” adını verdik. Çünkü hilafet her zaman müslümanların riyasetini temsil ediyordu.

Bugün ise, hicretin 1442 senesinde hilafetin kaldırılmasının 100. senesini geride bırakıyoruz maalesef. 26 Receb 1342 senesinde Ankara hükümeti tarafından Hilafet Makamı ilga edilerek, o günden beri müslümanlar başsız bırakıldı.

Son yüzyılda iyice düşüşe başlayan Ümmet-i Muhammed’in çöküşü daha da hızlanmış oldu.

Her şey hilâfet binasının yıkılmasından sonra başladı. Bütünlüğümüz, birliğimiz, dirliğimiz, gücümüz-kuvvetimiz hilâfetin yıkılmasıyla çöktü gitti.

Daha öncelere gidersek; İslam tarihinde nübüvvet menheci üzere hilâfet, ilk darbeyi saltanata dönüşmekle aldı. Şûrâya dayalı Râşidî hilâfet müessesesi, "ısırıcı meliklik"e dönüşünce liyâkat sahibi olmayan bazı sultanlar hilâfet makamını işgal etti. Ancak İslam tarihine kabataslak olarak baktığımızda müslümanların hiç bir dönemde aynı zaman diliminde devletsiz kaldıkları görülmemiştir. Bir yerde bir İslam devleti yıkılmışsa başka bir yerde ya yenisi kurulmuş, ya da yıkılan devlet isim değiştirerek devam etmiştir. Her halukarda Allah'ın kanun olarak koyduğu İslam şeriatı yürürlükten kalkmamıştır.

Son hilafet devleti olan Osmanlı'nın son 200 senesi İslam ümmetinin geçirdiği ateşli hastalıklar devrinin başlangıcıydı: Batı hayranlığı.

Buhranımızın Tanzimattan Meşrutiyete, Meşrutiyetten Cumhuriyete ve Cumhuriyetten İkinci Dünya harbine gelinceye kadar süren üç merhale, ufak tefek kemiyet farklarıyla, hesapsız ve kitapsız batıya hayranlık, dünyayı ve nefsini müşahede altına alamamak hastalığının yekpareleştirdiği bir bütündür.

Batıyı İslam fikriyatı önünde hesaba çekmemiz gerekirken sorgusuz sualsiz Batı'ya teslim olduk. Sonuçta Batı, emperyalist çizmelerini yerli uşaklarına teslim etti ve İslam coğrafyası cetvelle çizilmiş sınırlara bölündü.

Başımıza gelen en büyük musibet İslam'ın toprak üzerindeki hakimiyetini ve kanunlarının geçerliliğini kaybetmesidir. Demokrasi, Laiklik, Liberalizm, Sosyalizm gibi küfür sistemleriyle sözde İslam'la yönetiliyor gibi görünüp ruhlarını emperyalist güçlere satan rejimler arasında kalan müslümanların son yüzyıldaki birkaç İslam devleti ikamesi çabası ise barbar Batılı güçlerin hışmına uğrayarak sindirildi.

İnanıyoruz ki müslümanlar olarak ilk önce düşünce planında beşeri sistemleri kafamızdan, gönlümüzden atmak zorundayız. "Hilafet sancağı İstanbul'da düştü, yeniden İstanbul'da dikilecek" şiarıyla Hilâfet-i İslâmiyye'yi yeniden ikame etmek için takatimizin yettiğince çalışmak mecburiyetindeyiz.

Elinizdeki takvimi yayınlamamızın amacı İslam hilafetinin ikame edilmesinin gerekliliği fikrini insanımıza kazandırmaktır. Herşey fikirde başlar, pratikte nihayete erer. Hilafet niçin gerekli? Modern dünyada İslami bir yönetim nasıl inşa edilir? İslam devletinin ekonomiye, sosyal münasebetlere, devletlerarası ilişkilere bakışı nasıl olmalı... gibi birçok soru etrafında konuları işleyeceğimiz takvimizin sizlerin de fikrî, ilmî katkılarınızı bekliyoruz.

Bir yayın organının önemi dünya tarihinde birçok devrimde görülmüştür. Bizim mütevazi yayınlarımızla hedefimiz öncelikle hilafet fikrini olabildiğince yaymaktır. Muhtelif müslüman cemaatlere hilafetin ehemmiyetini anlatabilir, bu konuda fikir teatisinde bulunmalarını sağlayabilirsek hedefimize ulaşmış olacağız.

Gerek elinizdeki Hilafet Takvim ile, gerekse yayınevimizden çıkan kitaplarla Râşidî Hilâfet’in yeniden inşasına ufak da olsa bir katkımız olursa kendimizi gerçekten bahtiyar sayacağız.

Selâm ve dua ile…

 

 

 

FURKAN BİN ABDULLAH

DÂRU'L HİLÂFETİ'L ALİYYE MEDRESESİ

1442 Hilâfet Takvimi

6,00 € Standardpreis
4,00 €Sale-Preis
  PayPal ButtonPayPal Button
  bottom of page