top of page

Hilâfete Giden Yol 

İmamü-L-Haremeyn el-Cüveyni

Im Auftrag des Islam

 

Ürün Özellikleri:

 

  • Basım Yılı: 2023
  • Sayfa Sayısı: 96
  • Ebat: 11,5 x 17 cm
  • Dil:Türkçe
  • Orijinal Dili:Arapça

 

 

Kulluğu tam bir şekilde Allah’a (celle celâluhû) yapabilmek için İslâm Devleti’nin bulunması dînî bir zarurettir. İnsanların arasında adaleti ikâme etmek, kargaşayı ve terörü engellemek için ise dünyevî bir zarurettir.

 

Bundan anlaşılıyor ki, İslâm Devleti kaybolduğunda geri getirmek için çalışıp gayret etmek en mühim vaciplerdendir. Kur'ân ve Sünnet’ten şer’î naslar bu devletin tabiatını ve gayesini açıklamış, beyan etmiştir. İslâm âlimleri bu nassları tefsir ve hadis kitaplarında şerh ederek hüküm çıkararak ele almışlardır.

 

İslâm Devleti ile alakalı olan bu hükümler diğer İslâm hükümleri ile iç içe olunca bazı İslâm âlimleri sadece İslâm Devleti ile alakalı hükümleri barındıran kitaplar tasnif etmişlerdir.

 

Bu kitaplardan bir tanesi de İmâmu’l-Haremeyn el-Cuveynî’nin “Ğıyâsu’l Ümem fi’t Tiyâsi’z Zulem” adlı kitabıdır. İşte elinizdeki kitap, bu eserin muhtasarıdır.

Hilâfete Giden Yol - İmamü-L-Haremeyn el-Cüveyni

Artikelnummer: B0067
4,00 €Preis
    PayPal ButtonPayPal Button
    bottom of page