top of page

Kemalistlerin Din Düşmanlığı 

Şeyhu'l İslâm Mustafa Sabri Efendi

Dâru'l Hilâfetil Aliyye Medresesi

 

Asrının şahidi bir alim olan Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi farklı vesilelerle Kemalist diktanın din üzerinde yaptığı tasarrufları ifşa etmiş saray alimlerinin aksine etkileyici kalemiyle hakikati meydan yerine haykırmıştı.


Elinizdeki bu kitap da merhum müellif tarafından çıkarılan Yarın gazetesinde tefrika edilen ve 16 Eylül 1927-11 Mayıs 1928 tarihli sayılar arasında yayınlanan yazıların biraraya getirilmesiyle oluşturulmuş bir eserdir.


Eserin sonuna Yarın gazetesinin 60. sayısında neşredilen aralarında müellifin de bulunduğu 3 alimin fetvasını koymayı münasip gördük.
Kemalistlerin din düşmanlıklarını ortaya bütün gerçekliğiyle koyan bu eser konunun meraklılarına önemli bilgiler sunuyor.

Kemalistlerin Din Düşmanlığı - Şeyhu'l İslâm Mustafa Sabri Efendi

Artikelnummer: B0040
4,50 €Preis
    PayPal ButtonPayPal Button
    bottom of page