top of page

Mevkıfu'l Akl 2. Cilt

Şeyhu'l İslâm Mustafa Sabri Efendi

Dâru'l Hilâfetil Aliyye Medresesi

 

Ürün Özellikleri

 

  • Basım Yılı: 2021
  • Basım Yeri: İstanbul
  • Baskı: 1
  • Sayfa Sayısı: 400
  • Kağıt Türü: Şamuha Kağıt
  • Ebat: 16,5 x 23,5 cm
  • Dil: Türkçe
  • Orijinal Dili: Arapça

 

Elinizdeki kıymetli eser Osmanlı Devleti’nin yıkılma sürecinde Şeyhu’l İslâm olan, ilmî çalışmalarının yanında, Batılılaşmanın çok yoğun olduğu, ulemânın etkisinin tükendiği ve nihâyet İslâm’ı devletten ayırarak Türkiye’nin laik bir düzene geçtiği dönemde mücadelesini bütün imkanlarıyla sürdürmüş, kendisinden sonra gelen nesillere güzel bir örneklik bırakmış olan Şeyhu’l İslâm Mustafa Sabri Efendi(rahmetullâhi aleyh)’e aittir.

 

Kendisi vatanından ayrılıp Mısır’a gittiğinde en azından el-Ezher gibi köklü bir kuruma ev sahipliği yapan Mısır’daki ilmî havzanın mensuplarının daha şuurlu olmasını beklerken, aksine boğazına kadar akide ve fikirde sapmış, siyasi bakışta Batıcılaşmış bir ortam buldu.

 

Orada geçirdiği yıllar içi