top of page

 

 

 

Mevkıfu'l Beşer

Şeyhu'l İslâm Mustafa Sabri Efendi

Dâru'l Hilâfetil Aliyye Medresesi

 

Ürün Özellikleri

 

 • Basım Yılı: 2021
 • Basım Yeri: İstanbul
 • Baskı: 1
 • Sayfa Sayısı: 400
 • Kağıt Türü: Şamuha Kağıt
 • Ebat: 13,5 x 21 cm
 • Dil: Türkçe
 • Orijinal Dili: Arapça

 

Elinizdeki Mevkıfu’l-Beşer Tahte Sultani’l-Kader ismindeki bu eserdekader, kulların fiilleri, irade-i cüz’iyye ve irade-i külliyye konuları ele alınır.

 

Allah’ın ilminin cebri gerektirip gerektirmediği tartışılır. Konuyla ilgili Eş’ari ve Mâturidî görüşleri karşılaştırılır.

 

Mustafa Sabri Efendi kulların fiilleri konusunda Eş’ari mezhebini tercih etmiştir. Bu eseri de bu konuyu savunmak için yazmıştır.

 

Eser 1933 yılında Mısır’da basılmıştır. Mustafa Sabri Efendi’nin nâibi Muhammed Zâhid el-Kevserî, bu kitaba el-İstibsar fi Tehaddüsi ani’l-Cebri ve’l-İhtiyar adıyla (Mısır: Matbaatul Envâr, 1370 hicri) 40 sayfalık bir reddiye kaleme almıştır.

Mevkıfu'l Beşer - Şeyhu'l İslâm Mustafa Sabri Efendi

Artikelnummer: B0048
7,00 €Preis
  PayPal ButtonPayPal Button
  bottom of page