top of page

Mustafa Sabri Efendi Külliyâtı 1. Cilt 

Şeyhu'l İslâm Mustafa Sabri Efendi

Dâru'l Hilâfetil Aliyye Medresesi

 

 • Ürün Özellikleri

 • Basım Yılı:2019
 • Basım Yeri:İstanbul
 • Baskı:1
 • Sayfa Sayısı:944
 • Kağıt Türü:Şamuha Kağıt
 • Ebat:17x24 cm
 • Dil:Türkçe
 • Orijinal Dili:Osmanlıca- Arapça

 

Asrının şâhidi mazlum ve mücâhid Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi'nin 4 ciltlik Mevkıfu'l Akl isimli eseri dışında bütün kitap, risale ve makalelerini ihtiva eden 3 ciltlik külliyâtın elinizdeki bu ilk cildinde merhum müellifin 9 çalışması yer almaktadır. 

 

Bu ciltte yer alan eserler sırasıyla: 

1) Hilâfetin Esasları (İslâm'da Hilâfet-i Kübrâ yani Hilâfet-i Muazzama-i İslâmiye)

2) Hilâfet ve Ümmet Nimetini İnkar Edene Reddiye

3) Türk'ün Başına Gelen Şapka Meselesi

4) Kemalistlerin Din Düşmanlığı (Hezeyan Toptancıları)

5) Dînî Müceddidler

6) İslâm'da Tartışılan Meseleler (Dîn-i İslâm'da Hedef-i Münâkaşa Olan Bazı Mesâil)

7) Savm-ı Ramazan Risâlesi (Ramazan Orucu Fidye İle Geçiştirilebilir mi?)

8) Kur'an-ı Kerim'in Tercümesi ve Tercümenin Namazda Okunması Meselesi

9) Kadın Meselesine Bakışım.

 

Külliyâtın ikinci cildinde müellifin Yeni İslam Müctehidlerinin Kıymet-i İlmiyyesi, el-Kavlu'l Fasl veMevkıfu'l Beşer tahte Sultâni'l Kader isimli kitapları yer alacak, üçüncü ciltte ise müellifin muhtelif gazetelerde yazdığı ve kitaplarına girmemiş olan bütün yazıları toplu olarak basılacaktır.

 

Bu üç ciltlik külliyâtın dışında merhumun en mühim eseri olan 4 ciltlik Mevkıfu'l Akl isimli kitabın ilk cildi de çok yakın zamanda sizlerle buluşacak inşallah. 

Böylece merhûmun bütün çalışmaları Allah'ın yardımı ve inâyetiyle 7 ciltlik bir külliyât halinde Dâru'l Hilâfeti'l Aliyye Medresesi tarafından sunulmuş olacak.

Mustafa Sabri Efendi Külliyâtı 1. Cilt - Şeyhu'l İslâm Mustafa Sabri Efendi

Artikelnummer: B0016
13,00 €Preis
  PayPal ButtonPayPal Button
  bottom of page