top of page

Sultan II. Abdülhamid Han ve Ecdadı Osmanlı Ailesinin Bazı Meziyetleri Hakkında Öz Açıklama

Yûsuf bin İsmâîl en-Nebhânî

Dâru'l Hilâfetil Aliyye Medresesi

 

Ürün Özellikleri:

Basım Yılı: 2020

Basım Yeri: İstanbul

Dili: Türkçe

Ebat: 13,5 x 19,5 cm 

Sayfa Sayısı: 48

 

Orijinal adı Hulâsetü’l-Beyân fî Ba‘dı Meâsiri Mevlânâ es-Sultân Abdilhamîd es-Sânî ve Ecdâdihî Âli ‘Osmân olan elinizdeki risâle, II. Abdulhamid Han döneminde Beyrut Hukuk Mahkemesi’nin kadısı olan Yûsuf bin İsmâil en-Nebhânî tarafından yazılmış ve hicrî 1312 / miladi 1894’de Beyrut’ta el-Matba‘atu’l-Edebiyye’de basılmıştır.

 

Osmanlı hânedânının ve özellikle Sultan II. Abdulhamid Han’ın İslâm’a ve Müslümanlara yönelik yaptığı hizmetleri anlatan kitap, o dönemde başlayan hilâfet aleyhtarı söylemlere karşı engel olmak için müellif tarafından 10 bin nüsha basılarak dağıtılmıştır.

 

Sultan II. Abdülhamid Han ve Ecdadı Osmanlı Ailesinin Bazı Meziyetleri Hakkında

Artikelnummer: B0029
3,50 €Preis
    PayPal ButtonPayPal Button
    bottom of page