top of page

Türkün Başına Gelen Şapka Meselesi 

Şeyhu'l İslâm Mustafa Sabri Efendi

Dâru'l Hilâfetil Aliyye Medresesi

 

Asrının şahidi bir âlim olan Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi Kemalist diktanın halka zorla dayattığı uğruna bir çok kişiyi idam sehpalarında sallandırdığı şapka devrimi hakkında çok az kişinin konuştuğu bir dönemde konuşanlar arasındaydı ve Batılılara benzeme maskaralığının en yobazca uygulaması olan "şapka devrimi"nin içyüzünü deşifre etmişti.

 

Yaptığı muhalefetten ötürü Kemalistler tarafından idam edilecek 150'likler listesine alınan Mustafa Sabri Efendi öz vatanından uzakta muhalefetini tavizsiz bir şekilde devam ettirdi.

 

Bu kısa risalede Merhum müellif şapka takmanın İslâmî açıdan hükmünü açıkladığı gibi şapka devriminin arkasında yatan asıl sebepleri irdeliyor.

Türkün Başına Gelen Şapka Meselesi - Şeyhu'l İslâm Mustafa Sabri Efendi

Artikelnummer: B0039
5,00 €Preis
    PayPal ButtonPayPal Button
    bottom of page